מן התקשורת

כאן תוכלו להתרשם מכתבות הקשורות אלי

עושים פלאים עם ילדים דצמבר 2018

התכנית שמעניקה תקווה לסטודנטים אוטיסטים אוקטובר 2014

תכנית ייחודית לבעלי צרכים מיוחדים בסכנת סגירה אוגוסט 2016

סטודנטים מן השורה דצמבר 2019

הכירו את תכנית האקדמיה החברתית פברואר 2015

ריאיון בערוץ הכנסת 2015

כל תלמיד יכול YNET 2015